+
Graviditet

Jentas fornavn: Lee-Ann


Jentas fornavn: Lee-Ann

Lee-Ann

Hvis navnet Liane ikke er for populært, kommer den angelsaksiske formen Lee-Ann tilbake, kanskje drevet av suksessen til Lou-Ann. Med henvisning til hans latinske rot leo, navnet Lee betyr "løve". Navnet Ann kommer fra hebraisk av hannah og betyr "nåde"